Arkan Rahab Co,مهندسین,مشاور,ارکان,رهاب,سدهای خاکی,پروژه های آب شرب,شبکه های آبیاری,زه کشی,ایستگاه های پمپاژ,خطوط انتقال,مهندسی رودخانه,بندهای انحرافی,کانال,انتقال


یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه هر کشور تأمین آب و استفاده بهینه از آن در مصارف کشاورزی، شرب، صنعت، محیط زیست و غیره می باشد. کشور عزیزمان ایران جزو کشورهای کم آب منطقه به شمار می آید، از اینرو رفع معضل کم آبی یکی از دغدغه های  اصلی نیروهای متخصص عرصه تأمین آب در کشور بوده و این امر موجب می شود عوامل دست اندرکار توجه بیشتری را به مهار آبهای سطحی رودخانه ها، کنترل سیل، فرسایش و مسائل تأمین آب مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست بنماید.


شرکت مهندسین مشاور ارکان رهاب یکی از این شرکتهای فعال در زمینه مطالعات و نظارت بر سازه های آبی اعم از سد- آبیاری و زهکشی- ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال آب و تأسیسات آب و فاضلاب می باشد که با استعانت از خدای متعال و بهره گیری از تجارب نیروهای متخصص با قابلیت های علمی، فنی و با استفاده از دانش روز توانسته است در طول مدت فعالیت خود نقش مهم و مؤثر را ایفا نماید. مدیریت و  کارشناسان این مهندسین مشاور تلاش و خدمت خود را جهت تأمین و استفاده بهینه از پتانسیل آبی کشور با الگو قراردادن استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)  وظیفه خود را دانسته و با تمام  توان آماده انجام خدمات جدیدتر می باشند.
12
اردیبهشت1391
توسط : Arkan Rahab Co
Powered by CMSIRAN © 2024 - 2025